HISTORIE FIRMY

Historie firmy Matouš Hydroponi, s.r.o.

 • 1992 - tento rok je možné pokládat za rok založení, v té době firma nabízela široké spektrum zahradnických služeb

 • 1994 - počátek spolupráce se švýcarskou firmou LUWASA®, Interhydro AG, která dodává nádoby
  a hydroponické potřeby do celého světa.

 • 1995 - 1998 - vedle sadovnických realizací začaly vznikat květinové výzdoby z hydroponických rostlin, které dodnes naše firma udržuje.

 • 1997 - používání SERAMIS®u na přesazování rostlin v půdě, kompletní vybavení budovy Raiffeisen stavební spořitelny na Koněvově ul. v Praze hydroponickými rostlinami (160 ks velké nádoby, 100 malé)

 • 1998 - vedle řady ozeleněných interiérů různých firem byla v tomto roce postupně vybavována květinami fa Hewlett Packard. V současné době je v kancelářích HP 80 velkých nádob a 120 stolních nádob s rostlinami.

 • 1999- dodávka technologie a rostlin pro brněnské obchodní centrum OLYMPIA - použití zeolitových substrátů v interiéru pro rostliny pěstované v půdě. Ozelenění nově postaveného hotelu Marriott v Praze.

 • 2000- dodávka květinové výzdoby do nové budovy českého rozhlasu. Dodávka rostlin, nádob a pěstební technologie pro POLUS City Center v Bratislavě.

 • 2001- výsadba stromů v obchodní pasáži KOC Nový Smíchov - 22 stromů, 150 t zeolitového substrátu

 • 2002- vybavení hydroponickými rostlinami nový objekt D.A.S. - pojiš?ovna právní ochrany, 42 kovových nádob s rostlinami pro II. etapu TESCO Letňany

 • 2003 - výsadba rostlin a stromů v kancelářském centru River City v Praze. Projekt květinové výzdoby pro Halu SAZKY v Praze

 • 2004 - dodávka mobilních nádob s rostlinami do nově otevřeného obchodního centra OLYMPIA v Plzni a Olomouci

 • 2005 - nová budova řízení letového provozu v Jenči,
  - Karbon invest a.s. v Praze
  ..................................................................................................................................................................................................

 • 2006 - Správa přírodních léčivých zdrojů, Karlovy Vary
  - Linde Frigera spol. s r.o., Mýto
  - Auto Jarov, Praha
  - Novodvorská Plaza, Praha 4
  - Fakultní nemocnice v Motole, Praha

 • 2007 - Vojenská zotavovna Měřín
  - B-Braun Medical s.r.o.
  - dodávka rostlin a technologie do nově otevřené části (KIKA) brněnské Olympie
  - OC Chodov v Praze

 • 2008 - Galerie Fénix a Clarion hotel v Praze
  - AVION Shopping Park Ostrava
  - Telefónica O2 v Praze (budova BBC Gama)

 • V současné době naše firma pečuje pravidelně o 60 interiérů v Praze, Frýdku Místku, Příbrami, Stodu, Klášterci nad Ohří. Jedná se asi o 2000 ks velkých nádob a 700 ks stolních nádob.
  Dnes se fa specializovala na květinovou výzdobu interiérů na klíč s následnou péčí o instalované rostliny.
  Projekce speciálních interiérů, vizualizace - vkládání obrázků nádob a rostlin do digitální fotografie. Dovoz nádob pro pěstování rostlinšpičkové kvality a potřeb pro hydroponii ze Švýcarska od fa Interhydro AG, LUWASA®. Dovoz hydroponických rostlin, exkluzivních rostlin a stromů od předních německých a nizozemských firem. Dovoz SERAMIS®u a zeolitových substrátů pro moderní technologie pěstování rostlin v interiéru.
  Poradenská činnost, ochrana rostlin v interiéru
  Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
  Popularizace hydroponického pěstování rostlin v interiéru, přednášky na zahradnické fakultě Zemědělské univerzity v Lednici na Moravě, na Vyšší odborné škole zahradnické na Mělníku
  pravidelná účast na výstavách a veletrzích s touto tématikou - Praga Florea, Profi Interiéry, For Habitata dalších
  ..................................................................................................................................................................................................


  ...................................................................................................................................................................................................

 • majitel a zakladatel Ing. Martin Matouš je absolventem SZTŠ Mělník a VŠZ Brno , zahradnické fakulty v Lednici na Moravě. Po absolvování pracoval v VŠÚOZ v Průhonicích. Po roce 1989 praktikoval v SRN a ve Švýcarsku. V současnosti vede firmu.

 • odbornou péči o rostliny provádí odborně zdatní pracovníci a vysokoškolsky vzdělaná asistentka. Dovozy rostlin a pohyb všech materiálů provádí dlouhodobě spolupracující firmy, které plně respektují požadavky na zacházení s rostlinami a vysokou kvalitu dodávek.

 • od 1.1.2004 firma zavedla systém řízení jakosti podle ISO 9001 : 2001. Na základě certifikačního auditu DNV byl shledán shodným s požadavky normy ISO 9001:2000 pro: Zajiš?ování květinové výzdoby, jejího následného ošetřování a další související služby, včetně poradenství.

 • od 1.4.2004 veškeré činnosti firmy MATOUŠ - zahradnictví převzala společnost Matouš Hydroponie s.r.o.

 • v listopadu 2005 byla firma rozšířena o pobočku v Ostravě

 • v říjnu 2008 byla zahájena činnost pobočky v Brně
  .................................................................................................................................................................................................

Matouš Hydroponie s.r.o. - English Matouš Hydroponie s.r.o. - Deutsch Matouš Hydroponie s.r.o. - P?????? Matouš Hydroponie s.r.o. - Français Matouš Hydroponie s.r.o. - Espanol Matouš Hydroponie s.r.o. - Italiano Matouš Hydroponie s.r.o. - Slovensky Matouš Hydroponie s.r.o. - Polski     Homepage   
 
MATOUŠ HYDROPONIE 2007 - 2018
Říčanská 392, 252 43 Průhonice, +420 267 750 909