Pravidelně finančně podporujeme Denní stacionář Domovinka pro hendikepované lidi s mentálním zdravotním, tělesným postižením.

Podobně finančně podporujeme Děti a lidi s autismem www.forhelp.cz, klub Stonožka Ostrava www.stonozkaostrava.cz Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,

Čmeláček z.s.je nezisková organizace, která usiluje o zlepšení kvality života lidem s mentálním nebo tělesným handicapem www.cmelacek.cz,

Zdravotní klaun www.zdravotniklaun.cz, Anděl na drátě – tísňová péče, linka pro seniory www.andelnadrate.cz, Rafael dětem – nadační fond www.rafaeldetem.cz.

„Pomáhat druhým je klíč k růstu“

„Nejsmutnější je svět, v němž vyrůstají smutné děti“

Spolu s Člověkem v tísni přispíváme na pomoc při likvidace škod způsobených přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty www.clovekvtisni.cz .

S Českou společností ornitologickou podporujeme záchranu ohrožených ptačích druhů nebo vznik a rozvoj ptačích parků a rezervací ČSO www.birdlife.cz .