Hydroponie je moderní způsob pěstování okrasných rostlin, který je vysoce dekorativní, čistý a hygienický, je zvláště vhodný do veřejných prostor, bank, hotelů nebo nemocnic. Podstatou hydroponie je pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku, kde upevňovací funkci plní expandovaný jílový granulát keramzit.
Rostliny do našich hydroponických sestav dovážíme od předních nizozemských pěstitelů. Většina rostlin je pěstována od počátku v keramzitu a živném roztoku. Hydroponické rostliny se pěstují v tzv. vnitřních pěstebních nádobách v keramzitu a živném roztoku, v pěstební nádobě je vylisovaný prostor pro vodoznak a celou sestavu pak kompletuje vnější okrasná vodotěsná nádoba.

Princip hydroponie:

 • Rostliny pěstují v živném roztoku bez substrátu.
 • Kořeny rostlin jsou fixovány v expandovaném jílovém granulátu – keramzitu.
 • Vnitřní pěstební nádoba s keramzitem a rostlinou je umístěna v okrasné vodotěsné nádobě.
 • Vodoznak ukazuje hladinu živného roztoku a pomáhá s optimální zálivkou.

Předosti hydroponie

Hydroponie zajišťuje hygienický způsob pěstování interiérových rostlin, které pak připívají ke zvyšování vzdušné vlhkosti a významným regulátorem škodlivin ve vzduchu. Největší předností je snadná péče a optimální vývoj rostlin v živném roztoku. Rostliny pěstované v půdě jsou na péči nesrovnatelně náročnější, největším rizikem je nadměrná zálivka. Krátký interval mezi zálivkami neumožnuje dostatečný přístup vzduchu ke kořenům, což způsobuje jejich zahnívání. Vzhledem k tomu, že prvním příznakem zahnívání kořenů je vadnutí, často následná zálivka, jako první pomoc, je pro rostlinu smrtelná.

hydroponie
 • 1
  Dekorativní nádoba, vodotěsná pro vložení pěstební nádoby s rostlinou, nebo více rostlin u velkých nádob.
 • 2
  Keramzit (jíl expandovaný při vysokých teplotách) – fixuje rostlinu (náhrada půdy). Z povrchu keramzitu rostliny přijímají vodu a živiny..
 • 3
  Pěstební nádoba, v které jsou rostliny zasypány keramzitem, s otvorem pro vodoznak.
 • 4
  Silná zdravá rostlina v ideálních podmínkách.
 • 5
  Vodoznak, který ukazuje hladinu živného roztoku.
 • 6
  Živný roztok připravujeme buď ředěním tekutých hnojiv a přidáváme ho při každé zálivce, nebo k rostlinám dávkujeme iontovýměnné hnojivo LEWATIT HD50, které zajistí výživu až po dobu 6 měsíců.

Zálivka podle vodoznaku:

Významným pomocníkem při zálivce rostlin v hydroponii jsou ukazatele stavu vody tzv. vodoznaky, které ukazují hladinu živného roztoku. Rostlinu zaléváme po celém povrchu substrátu zpravidla jednou za 10 – 14 dní, když ukazatel hladiny vodoznaku klesne na minimální hodnotu. Frekvence zálivky a množství zálivkové vody se odvíjí od typu rostliny, velikosti nádoby a vlastnostech interiéru – teplotě, vzdušné vlhkosti a světelných podmínkám. Rostlinám prospívá kolísání hladiny v nádobě. Důležité je rozlišovat také nároky rostlin na vodu, které se druh od druhu liší.

Vodoznak existuje v několika velikostech dle použité nádoby. Každý vodoznak je opatřen stupnicí s hodnotami minimum, optimum, maximum a jejich mezihodnoty. Plovák, který stoupá spolu s doplňovanou vodou ukazuje stav hladiny vody v nádobě. Na každém vodoznaku najdeme také čísla od 1 do 12, které pomocí krytu vyznačují čtvrtletí, na které máme přihnojeno dlouhopùsobícím iontovýměnným hnojivem.

Nejnovější reference

Zeleň v interiéru je důležitým prvkem, který přináší život do každodenního pracovního prostředí. Zpříjemňuje interiéry hotelů, bank dokonce i v nemocnicích a všech zdravotnických zařízeních.

 • Mechová stěna, kancelářské prostory

  Mechová stěna, kancelářské prostory

 • Mechový obraz v interiéru Praha – Stodůlky

  Mechový obraz v interiéru Praha – Stodůlky

 • Mechový obraz na stěně v interiéru RD

  Mechový obraz na stěně v interiéru RD

 • Mechový obraz v kanceláři

  Mechový obraz v kanceláři

Chcete návrh ozelenění interiéru?

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.