Rostliny použité na květinovou výzdobu jsou v půdě, zasazené do zeolitového substrátu. Ke kontrole stavu vody slouží vodoznak, který je součástí každé sestavy.
Při zálivce lijeme vodu po celé ploše nádoby. Teplota vody má být shodná nebo o dva až tři stupně vyšší nežli teplota vzduchu.
Hladina v nádobě má kolísat, proto zálivku provádíme dvakrát do měsíce, po úplném poklesu hladiny.

Ošetřování rostlin nabízíme v několika variantách:

  • Pravidelná péče včetně zálivky ve čtrnácti denním intervalu. Servis zahrnuje zálivku a hnojení dlouhopůsobícím hnojivem.
  • Ošetřování nadzemních částí, odstraňování žlutých, suchých nebo poškozených listů, čistění a řez.
  • Kontrola zdravotního stavu, postřik proti chorobám a škůdcům.

Servis provádí proškolení stálí zaměstnanci.